Vuosikokouskutsu

Paikka: Kulttuurikeskus Stoa
osoite: Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki

maanataina 18.12.2023 Klo: 18.00-19.00

Pyydän Kojon varsinaisia jäseniä ilmoittautumaan
viimeistään sunnuntaina 17.12.2023 kello 12.00
mennessä sähköpostilla osoitteeseen kojo@kojo.fi

Suosittelemme osallistumaan kokoukseen vallitsevan tilanteen vuoksi etäyhteydellä.
Linkki etäkokoukseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille.
Kokous materiaali toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla.


Vuosikokouksen asialista 18.12.2023

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,
ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Tilinpäätöksen ja taseen hyväksyminen

7. Tilintarkastajan lausunto ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille

8. Jäsenmaksun määrääminen

9. Seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

10. Hallituksen muiden jäsenten valinta

11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

12. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen

13. Muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päättäminen